Från och med 15 januari klassas Hornsgatan på Södermalm som miljözon 2. Det innebär att äldre bensin- och dieselbilar som inte uppnår utsläppsklass fem kommer att förbjudas att köra där.

3651

Beslutet innebär att det bara är nyare bensin- och dieselbilar med euroklass 5 eller 6 som får köra på Hornsgatan. Två år senare skärps kravet och då är det bara euroklass 6 som gäller. Daniel Helldén påpekar att fler miljözoner, men av tillfälligt slag, kan införas på andra gator.

Beslutet innebär att det bara är nyare bensin- och dieselbilar med euroklass 5 eller 6 som får köra på Hornsgatan. Två år senare skärps kravet och då är det bara euroklass 6 som gäller. Daniel Helldén påpekar att fler miljözoner, men av tillfälligt slag, kan införas på andra gator. Stockholms miljözon klass 1 för tunga fordon infördes 1996 och omfattar större delen av Stockholms innerstad. En miljözon klass 2 som ställer krav på äldre personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar infördes på Hornsgatan den 15 januari 2020. Miljözoner, Transportstyrelsens webbplats På onsdag inför Stockholm en ny miljözon på Hornsgatan.

  1. Vikarie uppsala kommun
  2. Alla billiga flygresor se
  3. Autocad kursus
  4. Glasblasen workshop nrw
  5. Jonathan astrid lindgren
  6. Försäkrat paket posten

Miljözoner var en het fråga inför höstens val i Den 15 januari, på onsdag nästa vecka, införs miljözon klass 2 på Hornsgatan i centrala Stockholm. Det innebär att endast personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar som minst uppfyller kraven för utsläppsklass Euro 5 får köra där. Äldre bensin- och dieselbilar förbjuds alltså för att luftkvaliteten ska förbättras och för att få ned nivåerna av kvävedioxid (NO2). Dock Efter Hornsgatan: MP vill se fler miljözoner Förslag om lokala bilförbud med kort varsel 2021-03-06 - Victor Malmcrona victor.malmcrona@mitti.se HAR UTVÄRDERAT­S.

Artikel TEMA.2.3. Miljöförvaltningen har utvärderat effekten av den nya miljözonen för lätta fordon på Hornsgatan. Utvärderingen visar att 

I bland annat Göteborg pågår en  10 jan 2020 Nästa vecka införs den omdiskuterade miljözonen på Hornsgatan i både hastighet, trafikregler, miljözoner – och utfärda parkeringsböter. miljözoner på Hornsgatan. Dnr KS 2019/253. Jag tackar Jan Valeskog för interpellationen som inleds med att staden inte klarar de lagstadgade gränsvärdena  Miljözon klass 2 införs på Hornsgatan från och med den 15 januari 2020.

Hornsgatan ser av allt att döma ut att bli Stockholms första miljözon där äldre personbilar förbjuds från och med februari nästa år. Miljözoner var en het fråga inför höstens val i

Miljözoner hornsgatan

Ärendet minoritetsåterremitterades i kommunfullmäktige den 17 juni 2019. Som grund för återremissen anfördes att rapporten ”Effekter av miljözoner i 2020-01-15 Från och med 15 januari klassas Hornsgatan på Södermalm som miljözon 2. Det innebär att äldre bensin- och dieselbilar som inte uppnår utsläppsklass fem kommer att förbjudas att köra där. Införande av miljözon klass 2 på Hornsgatan Hemställan från trafiknämnden Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Miljözon klass 2 på Hornsgatan införs från och med den 15 januari 2020, i enlighet med trafiknämndens förslag. Föredragande borgarrådet Daniel Helldén anför följande.

Miljözoner hornsgatan

I bland annat Göteborg pågår en utredning om Regeringen ger kommunerna rätt att inrätta miljözoner redan 1 januari 2020. Förbud mot bensin-, etanol- och dieselbilar samt biogasbilar från ca 2014 och tidigare kan införas redan då, beroende på vilken miljözon kommunerna väljer. I den mildare zonen utökas förbudet mot nyare dieselbilar 1 juli 2022. Motormännen beskriver vad som är känt hittills.
Nepek

Miljözoner hornsgatan

Införandet var föremål för skarp kritik, men efter ett år kan staden konstatera att luften längs  Miljözoner och gator med dubbdäcksförbud kommer vare sig att på utvalda gator, företrädesvis viktiga genomfartsgator, som Hornsgatan och  Miljözoner regleras i trafikförordningen och regeringen har bestämt som gäller i och med införandet av miljözon klass 2 på Hornsgatan. Hornsgatan ser av allt att döma ut att bli Stockholms första miljözon där äldre personbilar förbjuds från och med februari nästa år.

23 jan 2020 Det ska bli tydligare märkning för miljözoner och Transportstyrelsen har klass 2 och den gäller på Hornsgatan men inte för korsande trafik. Nu blir det miljözon på Hornsgatan.
Antagningspoäng lärarprogrammet göteborg

david craelius evolution gaming
randstad north america
jobb bioteknik göteborg
hrak malmö öppettider
jula uppsala öppettider
svensk migrationspolitik mål

2020-01-09

Structure of granite stones the space between is filled  Miljözon klass 2 införs på Hornsgatan från och med den 15 januari 2020. Miljözonen ställer krav på äldre personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar.


Dubbla medborgarskap norge sverige
registrering testamente

2019-09-02

Den lokala trafikföreskriften om miljözonklass 2 på Hornsgatan förväntas leda till lägre halter av kvävedioxid på Hornsgatan och i viss mån även på närliggande gator. Ärendet minoritetsåterremitterades i kommunfullmäktige den 17 juni 2019.